en
Wybierz język
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Tłumaczenie maszynowe
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nie
 • pl
 • tr

Siła dashboardów: jak z nich korzystać, dlaczego ułatwiają pracę i jakie stanowią wyzwanie dla Twojej firmy

8/31/2023
1 minut
Jan Řeřicha

Krajobraz biznesowy szybko się zmienia, podobnie jak nasze wymagania w zakresie zarządzania danymi i informacjami. Jednym z najważniejszych narzędzi, które mogą pomóc nam poruszać się po tym wszechświecie danych, jest dashboard. Ale jak powinniśmy go używać? Dlaczego ułatwia nam pracę? I w jaki sposób stanowi to wyzwanie dla naszego biznesu?

Po co używać dashboardów?

Pulpity nawigacyjne oferują wizualny, interaktywny interfejs, który pozwala nam łatwo poruszać się po ogromnych ilościach informacji.

Niezależnie od tego, czy są to wskaźniki finansowe, raporty zespołu, śledzenie procesów, czy po prostu przegląd zadań na dany dzień, dashboardy oferują wyjątkową możliwość skutecznego gromadzenia i prezentowania tych informacji.

Pulpity nawigacyjne zapewniają znaczenie kontekstowe, umożliwiając dostosowanie do konkretnych potrzeb zespołu lub procesu. Dzięki temu każdy ma swoją „własną przestrzeń” z potrzebnymi narzędziami i danymi, co zwiększa wydajność i kreatywność.

Ważne jest również udostępnienie tych indywidualnych przestrzeni w całej firmie. Pulpity nawigacyjne umożliwiają to udostępnianie, wspierając współpracę i jednolite podejście do celów. Ta równowaga pomiędzy indywidualizacją a połączeniem jest kluczem do sukcesu.

To wizualne narzędzie oferuje wiele korzyści dla każdej firmy lub organizacji, niezależnie od wielkości i branży. Przyjrzyjmy się głębiej:


1. Zwiększona widoczność

Panele służą do agregowania i wyświetlania danych z różnych źródeł w jednym, łatwym do zrozumienia widoku.

Mogą zapewniać aktualizacje w czasie rzeczywistym i wgląd w krytyczne wskaźniki biznesowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), zapewniając dokładny, aktualny obraz Twoich operacji.

To zdjęcie większa widoczność może umożliwić szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane i może odegrać kluczową rolę w identyfikowaniu potencjalnych problemów, zanim staną się problemami.


2. Zwiększona produktywność

Centralizując informacje, dashboardy eliminują potrzebę ręcznego gromadzenia danych z wielu źródeł.

Może to znacznie skrócić czas, jaki Twój zespół spędza na zadaniach administracyjnych, pozwalając mu skupić się na bardziej strategicznych działaniach o wartości dodanej.

Panele też mogą usprawnić współpracę, ponieważ członkowie zespołu mogą łatwo uzyskiwać dostęp do danych, udostępniać je i omawiać. Prowadzi do poprawy współpracy nie tylko pomiędzy członkami zespołu, ale pomiędzy działami organizacyjnymi.


3. Uproszczone raportowanie

Pulpity nawigacyjne mogą automatyzować proces raportowania, tworząc profesjonalne, wnikliwe raporty za naciśnięciem jednego przycisku.

Może to zaoszczędzić sporo czasu i zasobów, szczególnie w większych organizacjach, gdzie raportowanie może być zadaniem złożonym i czasochłonnym.

Konfigurowalne widoki pulpitu nawigacyjnego oznaczają również, że raporty można dostosować do potrzeb różnych odbiorców, zapewniając to każdy otrzymuje informację potrzebują, w formacie, który mogą zrozumieć.
4. Lepsze podejmowanie decyzji

Pulpity nawigacyjne przedstawiają informacje wizualnie, często za pomocą wykresów, wykresów i map.

Ta wizualna reprezentacja danych ułatwia wykrywanie trendów, wzorców i wartości odstających, umożliwiając szybkie podejmowanie świadomych decyzji.

By zapewniając jasny i zwięzły obraz Twoich danych, pulpity nawigacyjne mogą wspierać lepsze i szybsze podejmowanie decyzji oraz zapewnić, że Twoje decyzje będą poparte dokładnymi i aktualnymi informacjami.


5. Zwiększona odpowiedzialność

By przejrzyste wyświetlanie wskaźników wydajności i KPI, dashboardy mogą promować kulturę odpowiedzialności w Twojej organizacji.

Członkowie zespołu mogą łatwo sprawdzić, jak ich wyniki pokrywają się z celami organizacji, a menedżerowie mogą szybko zidentyfikować słabe wyniki i podjąć działania naprawcze.


6. Skalowalność

Wraz z rozwojem Twojej firmy rośnie także ilość danych, które musisz monitorować i analizować.

Pulpity nawigacyjne są z natury skalowalne i mogą zawierać coraz większe ilości danych bez utraty funkcjonalności.

Dzięki temu są przyszłościowym rozwiązaniem, które może ewoluować wraz z Twoją firmą, dostarczając cennych informacji niezależnie od tego, jak złożona staje się Twoja działalność.


Jak korzystać z dashboardów w Easy Project

W Easy Project dostępnych jest kilka typów dashboardów dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników:


Mój Dashboard

Ten dashboard jest widoczny dla każdego użytkownika w menu po lewej stronie i jest gotowy do użycia. Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą go modyfikować w zależności od potrzeb.

Przypadek użycia:

Pulpit nawigacyjny strony głównej jest dostosowany do wyświetlania kluczowych wskaźników KPI, takich jak liczba otwartych zgłoszeń, trwające projekty, dostępność pracowników oraz czas spędzony na logowaniu lub frekwencja.

To zdjęcie pozwala każdemu członkowi zespołuod programistów po kierowników projektów, aby mieć jasny obraz aktualnej sytuacji oraz ułatwić im planowanie i zarządzanie zadaniami.


Pulpit projektu

Ten pulpit nawigacyjny jest dostępny w każdym projekcie i ponownie użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą dostosować jego zawartość i strukturę.

Przypadek użycia: W organizacji, która prowadzi wiele projektów, każdy pulpit nawigacyjny projektu można dostosować tak, aby odzwierciedlał określone dane i metryki istotne dla tego projektu. Jednocześnie dzięki szablonom dashboardów projektów możesz uzyskać taki sam wygląd wszystkich swoich projektów, dając Ci możliwość szybkiego sortowania i porównywania wszystkich projektów i ich wybranych atrybutów.

Umożliwia to zespołowi projektowemu skuteczne monitorowanie postępów, natychmiastową identyfikację potencjalnych wąskich gardeł i wyzwań oraz szybkie dostosowywanie strategii w razie potrzeby.


Panel funkcji

Te domyślne funkcje (takie jak B2B CRM, Service Desk, Zarządzanie ryzykiem itp.) są łatwo dostępne w menu po prawej stronie (w nowym wyglądzie na górze) i są wstępnie ustawione i gotowe do użycia.

Przypadek użycia: Wbudowane funkcje można wykorzystać do usprawnienia zarządzania relacjami z klientami. Panel B2B CRM służy do śledzenia potencjalnych klientów, interakcji z klientami i rurociągu sprzedaży, podczas gdy pulpit Service Desk pomaga monitorować zgłoszenia obsługi klienta i zarządzać nimi, poprawiając efektywność zespołu obsługi klienta i zwiększając satysfakcję klienta.


Niestandardowe pulpity nawigacyjne

Ta funkcja umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które można modyfikować lub usuwać w razie potrzeby.

Przypadek użycia: Firma może utworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny do monitorowania w czasie rzeczywistym danych operacyjnych, wydajności produktów, a nawet produktywności pracowników. Dzięki temu firma otrzymuje wiedzę dostosowaną do jej konkretnych potrzeb, co pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji.


Przejdź do paneli kontrolnych

Możliwość tworzenia i przeskakiwania do niestandardowego pulpitu nawigacyjnego jest przydatne w środowiskach zarządzających różnorodnymi operacjami.

Przypadek użycia: Świetne dla każdego zapracowanego profesjonalisty, który musi śledzić kilka różnych aspektów swojej pracy. Być może będziesz musiał monitorować harmonogramy projektów, wydajność zespołu, wskaźniki finansowe i wiele więcej. Bez skonsolidowanego i szybkiego narzędzia nawigacyjnego konieczne może być przesiewanie wielu różnych stron lub programów w celu uzyskania potrzebnych informacji, co powoduje marnowanie cennego czasu.
Wypróbuj Easy Project i odkryj moc dashboardów

Efektywnie zarządzaj projektami za pomocą pulpitów nawigacyjnych Easy Project. Te konfigurowalne i intuicyjne pulpity nawigacyjne skutecznie wizualizują dane, umożliwiając szybkie podejmowanie świadomych decyzji. Niezależnie od tego, czy śledzisz postęp projektu, czy zarządzasz danymi finansowymi, możesz szybko uzyskać dostęp do najważniejszych informacji, aby uzyskać lepszy wgląd i zwiększyć wydajność.

Dzięki funkcji Przejdź do pulpitów nawigacyjnych, przełączaj się bez wysiłku pomiędzy różnymi widokamii zapewnij płynność i nieprzerwaną pracę.

Oprogramowanie typu „wszystko w jednym” dla nowoczesnego kierownika projektu? Łatwo.

Uzyskaj wszystkie potężne narzędzia do doskonałego planowania, zarządzania i kontroli projektów w jednym oprogramowaniu.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji