Import danych z programu Microsoft Project

Jeśli korzystałeś z Microsoft Project przed przejściem do Easy Project, prawdopodobnie masz dużo danych wymagających transferu. Możesz to zrobić bardzo łatwo! To narzędzie pozwala importowanie projektów i zadań stworzony w programie Microsoft Project do naszej aplikacji.

Łatwy projekt - import danych z programu Microsoft Project

Kluczowe cechy:

  • import projekty, zadania, podziały i kamienie milowe
  • Automatyczne mapowanie użytkowników z opcjonalnym mapowaniem ręcznym
  • Prosty importuj ustawienia
  • Dla każdego projektu wymagany jest import (projekt 1 = plik 1)

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

W pełni funkcjonalny, chroniony SSL, codzienne kopie zapasowe, w Twoim Geo