en
Wybierz język
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Tłumaczenie maszynowe
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nie
 • pl
 • tr

Zarządzanie portfelem projektów w branży produkcyjnej - Bosch Diesel

Przemysłowe:

Produkcja

Data realizacji:

2017

Centrala:

Igława, Czechy

Zatrudnienie:

4 400 +

Bosch Diesel sro w Jihlavie jest spółką zależną grupy Bosch, która prowadzi fabrykę za ponad 700 milionów euro. Z firmy zatrudniającej 160 pracowników w 1994 r. Stopniowo rozwinęła się w największy zakład produkcyjny na świecie w ramach grupy Bosch w zakresie układów wtryskowych Common Rail.

Historia firmy Bosch Diesel

Przed Easy Project zarządzanie projektami było przeważnie przy użyciu wielu współdzielonych arkuszy Excela. Projekty / procesy produkcyjne zostały zainicjowane w wewnętrznym systemie internetowym, gdzie zleceniodawca mógł zdefiniować swoje zapotrzebowania, które następnie były ręcznie przenoszone do arkusza Excel w celu planowania i harmonogramowania. Jednak aby określić dostępne możliwości maszyn i personelu, kierownictwo musiało zapoznać się z innym arkuszem Excela. W związku z tym, aby znaleźć konkretne informacje niezbędne do zaplanowania projektu, należało otworzyć, omówić i ręcznie zaktualizować kilka arkuszy Excela.

Wady tego podejścia są oczywiste. Podczas gdy arkusze były udostępniane za pomocą udostępnionego dysku sieciowego, a arkusze były zablokowane przed edycją przez innych użytkowników, gdy ktoś już nad nimi pracował, planowanie było chaosem, ponieważ firma Bosch Diesel prowadzi setki projektów z dziesiątkami menedżerów pracujących jednocześnie. Byłoby to ręczne kopiowanie wszelkich informacji nieuchronnie spowodować błąd, co jest bardzo kosztowne w przemyśle wytwórczym. W dodatku, słabe planowanie zasobów i niepełne wykorzystanie maszyn przyniósł dodatkowe ogromne koszty. Z drugiej strony niewłaściwe planowanie niedostępnych mocy produkcyjnych przesunęło terminy dostaw i było główną przyczyną niezadowolonych klientów. Wreszcie ręczna praca związana z aktualizacją wielu arkuszy Excela i kopiowaniem i wklejaniem informacji nie była skutecznym sposobem na wykorzystanie czasu wysoko wyszkolonych, drogich specjalistów.

Producent elementów układów wtryskowych oleju napędowego

3 Zakłady Produkcyjne Największy pracodawca w regionie

Pracownicy Bosch Diesel +4400

Jak widzi użytkownik

Łatwa rewolucja projektowa w Bosch Diesel

Bosch Diesel bardzo poważnie potraktował przetargi. Wszystkie rozważane systemy były testowane na jednym projekcie pilotażowym przez pół roku. Po tych głębokich testach Easy Project został uznany za najlepsze rozwiązanie. Inne rozważane systemy to Jira, MS Project, Wrike i Asana.

Bosch Diesel wziął konkurencyjne przetargi bardzo poważnie. Wszystkie rozważane systemy były testowane na jednym projekcie pilotażowym przez pół roku. Po tych głębokich testach Easy Project został uznany za najlepsze rozwiązanie. Inne rozważane systemy to Jira, MS Project, Wrike i Asana.

Wdrożenie Easy Project w Bosch Diesel

Wdrożenie Easy Project w Bosch Diesel było bardzo złożone. Bosch był w stanie jasno zdefiniować wszystkie parametry projektu, z których wszystkie były łatwo objęte podstawowymi i niestandardowymi polami Easy Project, a nawet zaimplementowano pola niestandardowe.

O ile początkowe etapy były łatwe, podczas migracji z wewnętrznego systemu webowego do Easy Project zaczęły pojawiać się pewne problemy. Ze względu na to, że wewnętrzny system webowy nie oferował żadnego API ani żadnej innej integracji, jedynym sposobem na migrację danych był Excel. W ten sposób mogliśmy zaimportować wszystkie projekty o zdefiniowanych parametrach.

Po tym problemie pojawił się problem z serwerem, który wynikał z zasad bezpieczeństwa firmy Bosch, które ukrywały wszystkie systemy Bosch za zaporą ogniową. Z drugiej strony Easy Project działa na serwerze Linux i nie można było zainstalować Linuksa i wszystkich niezbędnych zależności bez przynajmniej dostępu do wspólnych repozytoriów Linux. Niemniej udało nam się znaleźć eleganckie rozwiązanie - Easy Project Bosche Deisel teraz działa w oknie dokowanym, więc całe środowisko uruchomieniowe jest wirtualizowane przez dokera i może zostać przeniesione do Bosch za pomocą prostego obrazu dokera.

Ze względu na fakt, że z Easy Project mieli korzystać dziesiątki kierowników projektów, an szkolenie na miejscu zaproponowano zamiast zwykłego szkolenia zdalnego oferowanego przez Easy Project. Szkolenia przeprowadzono w kilku sesjach, osobno dla dyrektorów i kierowników projektów. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie warsztatu, ponieważ udowodniono, że jest to najbardziej skuteczny sposób nauki nowej aplikacji. Prezentacje wizualne przeplatały się z praktycznym zarządzaniem zadaniami w Easy Project. Po interaktywnych warsztatach, takich jak ten, menedżerowie przypomnieli sobie więcej o nowej aplikacji i chętniej poznali inne funkcje i od razu rozpoczęli pracę nad Easy Project. 


Najważniejsze zalety Easy Project w Bosch Diesel

Dla firmy produkcyjnej dokładność planowania produkcji jest bardzo ważna. Ze względu na fakt, że maszyny produkcyjne są najdroższym zasobem dla Bosch Diesel i wszystkich firm produkcyjnych, ich pełne wykorzystanie to klucz do rentowności. Ta potrzeba planowania jest w pełni zaspokojona przez planowanie zasobów Easy Project. Dzięki dobrze zwizualizowanemu zarządzaniu zasobami w Easy Project, Bosch Diesel jest w stanie z łatwością komunikować swoim klientom najszybsze i dokładne terminy dostaw.

Kolejną znaczącą korzyścią, jaką Bosch uzyskał dzięki Easy Project, jest efektywność zarządzania projektami. Dzięki Easy Project menedżerowie mogą to zrobić zarządzaj jednocześnie większą liczbą projektów. Zarządzanie projektami jest teraz bardziej intuicyjne, dobrze wizualizowane i dokładniejsze. Easy Project eliminuje możliwość pomyłki podczas ręcznego kopiowania informacji z jednego arkusza Excela na inny - problem, który często występował wcześniej w Bosche Diesel. Nie ma więcej błędów w planowaniu spowodowanych przez informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości. Wyeliminowanie tych błędów planowania i zarządzania pomogło tej firmie produkcyjnej zwiększyć zyski i obniżyć koszty.

Ponadto Easy Project pomaga Bosche Diesel w lepsza praca zespołowa i współpraca. Przepływ informacji był stale stagnowany z powodu korzystania z arkuszy Excela, co uniemożliwiało uzyskanie informacji na czas i pracę w zespole. W środowisku, w którym współdzielenie zasobów jest kluczem do rentowności, korzystanie z arkuszy Excel do wymiany informacji po prostu tego nie zmniejszyło. Dzięki Easy Project Bosch Diesel jest w stanie natychmiast udostępnić informacje i osiągnąć synergię, dzięki czemu każdy menedżer jako członek zespołu może wnieść większą wartość. 

Najczęściej używane narzędzia do zarządzania projektami firmy Bosch Diesel


Portfolio projektów Wykres Gantta

Kierownicy projektów Bosch Diesel zarządzają jednocześnie dziesiątkami, a nawet setkami projektów. Dzięki Portfolio Gantt są w stanie zobaczyć postęp, fazę i opóźnienie projektu.


Zarządzanie zasobami

Bosch Diesel ma kilka zespołów pracujących jednocześnie nad jednym projektem, średnio ze 100 osobami zaangażowanymi w każdy projekt, co czyni Zarządzanie zasobami kluczowym narzędziem. Nieoczekiwana niedostępność pracownika jest natychmiast widoczna w harmonogramie projektu, a kierownik projektu może szybko ponownie zaplanować lub przypisać zadanie.


Studia zarządzania

Wysoka dokładność zarządzania zasobami wymaga dokładnych informacji o obecności członków zespołu, które można łatwo śledzić i planować za pomocą zarządzania obecnością.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji