Kalendarz

Dzięki Kalendarzowi możesz planuj i przypisuj zadania dla siebie lub dla innych użytkowników bezpośrednio w Twoim kalendarzu. Natychmiast dowiesz się, kiedy użytkownik jest zajęty innymi zaplanowanymi wydarzeniami, takimi jak spotkania, działalność biznesowa lub inne przydzielone zadania. Pokazuje również frekwencję użytkowników, uniemożliwiając planowanie zadań podczas ich nieobecności.

Kluczowe cechy:

  • Wszystkich celów drag-and-drop kalendarz
  • Szybki przydział zadań i aktualizacja
  • Poglądy osobiste i kierownicze z różnymi uprawnieniami
  • Można dodać do dowolnego osobistego pulpitu nawigacyjnego
  • Zaawansowane filtry i wyszukiwanie
  • Dziennik wszystkich zaplanowanych działań (Widok agendy)

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji