Przepływy pieniężne na wykresie Gantta

Aby zobaczyć przepływ środków pieniężnych zarówno w projekcie, jak i w globalnym Easy Gantt, wystarczy wybrać Przepływ środków pieniężnych w menu Narzędzia. Oczywiście funkcja przepływu środków pieniężnych jest dostępna tylko wtedy, gdy Wtyczka Money jest instalowana w Easy Project. Kliknięcie go powoduje dodanie nowej linii poziomej do osi czasu. Ten wiersz pokazuje liczby reprezentujące salda planowane przychody i wydatki na wybrany okres (dzień, tydzień, miesiąc).

Kluczowe cechy:

  • Pokazuje salda przepływów pieniężnych bezpośrednio na wykresie Gantta
  • Wymagany jest moduł pieniężny aby zobaczyć i edytować te wagi
  • Salda na poszczególne projekty są wyświetlane w odpowiednich paskach projektu
  • Pokazuje szczegóły za również podprojekty

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji