Informacje o wersji dla wersji: 10.12.2

Proszę przeczytać przed aktualizacją do wersji platformy 10.12.2.

Plik ICS wysłany z zaproszeniem na spotkanie nie zawiera opisu wydarzenia

Przed:
Plik ICS wysłany z zaproszeniem na spotkanie nie zawierał opisu wydarzenia z powodu problemu z tagami HTML.

Teraz:
Naprawiony. Plik ICS wysłany z zaproszeniem na spotkanie zawiera opis wydarzenia.

Zarządzanie zasobami: alokacje z szablonów projektów są wliczane do rzeczywistych przydziałów

Przed:
W zarządzaniu zasobami alokacje z szablonów projektów zostały zliczone w rzeczywiste alokacje, co nie było oczekiwanym zachowaniem.

Teraz:
Naprawiony. Alokacje z szablonów projektów NIE są wliczane do rzeczywistych przydziałów, ani dla użytkowników, ani dla grup.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

W pełni funkcjonalny, chroniony SSL, codzienne kopie zapasowe, w Twoim Geo