en
Wybierz język
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Tłumaczenie maszynowe
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nie
 • pl
 • tr

Pięć najczęstszych błędów zarządzania ryzykiem

5/14/2024
7 minut
Jakub Ryba

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, priorytetowe znaczenie ma identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim. Bez odpowiedniego postępowania ryzyko to może przerodzić się w poważne problemy finansowe dla Twojej firmy. Zapoznaj się z typowymi błędami, aby elegancko je pokonać.

Spis treści

Dlaczego zarządzać ryzykiem
1. Przekształcanie ryzyka w szansę
2. Wyjaśnienie zarządzania ryzykiem
3. Niedocenianie prawdopodobieństwa ryzyka
4. Koncentrowanie się wyłącznie na łagodzeniu
5. Brak zarządzania ryzykiem z wyprzedzeniem i w sposób ciągły bez planu
Easy Project pomaga uniknąć kosztownych błędów w zarządzaniu ryzykiem


Dlaczego zarządzać ryzykiem

Liczba i złożoność zagrożeń rośnie. Czynniki takie jak szybkie zmiany technologiczne, zwiększona łączność oraz kryzysy takie jak pandemia i trwająca wojna na Ukrainie sprawiają, że przewidywanie ryzyka i zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Kierownicy projektów są bardziej niż wcześniej narażeni na ryzyko błędów i niepowodzeń.

Uczenie się na błędach innych jest bezcenne w doskonaleniu umiejętności zarządzania ryzykiem. Oto pięć typowych błędów w zarządzanie ryzykiem należy unikać zarządzając projektem.


1. Przekształcanie ryzyka w szansę

Menedżerowie projektów są ludźmi i, podobnie jak wielu innych, mają tendencję do postrzegania ryzyka jako negatywnego. Jednak nawet najbardziej wykwalifikowani menedżerowie czasami przeoczają potencjał szans wynikających z ryzykownych sytuacji.

Skuteczni menedżerowie projektów wykraczają poza zwykłe ograniczanie ryzyka. Dokładnie oceniają każde ryzyko, aby zrozumieć, w jaki sposób można je przekształcić w szansę. Na przykład, jeśli znaczące ryzyko zagraża trwającemu projektowi, może to stanowić szansę na obniżenie jego priorytetów i realokować zasoby w kierunku bardziej wykonalnego projektu, który potencjalnie może prowadzić do większego sukcesu.


2. Wyjaśnienie zarządzania ryzykiem

W zarządzaniu ryzykiem podstawowym krokiem jest identyfikacja ryzyk, które mogą mieć wpływ na projekt, ale zespoły często je rozmywają linie pomiędzy przyczynami, zdarzeniami i skutkami, tracąc koncentrację na rzeczywistych zdarzeniach związanych z ryzykiem. Na przykład przyczyną ryzyka może być przytłoczenie programisty wieloma projektami, co może prowadzić do zdarzenia ryzykownego, w wyniku którego programista nie będzie mógł odpowiednio zająć się projektem. Skutkiem tego zdarzenia może być niepowodzenie projektu z powodu braku odpowiedniej uwagi. Aby skutecznie nimi zarządzać, istotne jest wyraźne zdefiniowanie tych elementów.

Z drugiej strony, wiele zespołów staje się nadmierne poleganie na listach kontrolnychzwłaszcza w środowiskach, w których projekty są powtarzalne, a ryzyko wydaje się spójne, jak np. zespół IT specjalizujący się w migracji danych. Choć ryzyko checklist może skutecznie usprawnić proces identyfikacji, istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w samozadowolenie. Zespoły mogą zakładać, że jedynymi możliwymi zagrożeniami są te już wymienione, zaniedbując rozważenie innych potencjalnych zagrożeń. Chociaż rozpoczęcie od listy kontrolnej jest korzystne, ważne jest, aby zachować czujność i otwartość na identyfikację dodatkowych zagrożeń, które mogą się pojawić.

Ryzyko

Monitorowanie i kontrola ryzyka

3. Niedocenianie prawdopodobieństwa ryzyka

Po zidentyfikowaniu wszystkich potencjalnych ryzyk w projekcie, kolejnym krokiem jest ich kategoryzacja według prawdopodobieństwa wystąpienia. Ryzyka o wysokim prawdopodobieństwie należy uwzględnić przed realizacją projektu. Jednakże niektórzy kierownicy projektów mogą celowo minimalizować to ryzyko uniknąć kontroli i zachować swoją reputację.

Problem niedoszacowania tych prawdopodobieństw jest jasny. Jeśli ryzyko nie zostanie dokładnie ocenione, Twój zespół może nie wdrożyć niezbędnych środków ostrożności, co może doprowadzić do niepowodzenia projektu.


4. Koncentrowanie się wyłącznie na łagodzeniu

Chociaż wiele zespołów projektowych koncentruje się przede wszystkim na łagodzeniu reakcji na ryzyko, należy pamiętać, że łagodzenie to tylko jedna z kilku strategii i jest szczególnie wykorzystywana do zarządzania zagrożeniami. Aby skutecznie radzić sobie z ryzykiem, niezbędna jest kompleksowa strategia reagowania obejmująca łagodzenie, unikanie, przenoszenie i akceptację.

Łagodzenie ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa lub wpływu niekorzystnych zdarzeń ryzyka. W przypadku niektórych zagrożeń strategia unikania mogłoby być bardziej odpowiednie, całkowicie eliminując ryzyko poprzez zajęcie się jego pierwotnymi przyczynami. Alternatywnie przeniesienie ryzyka polega na przeniesieniu ryzyka na stronę trzecią. A jeśli te strategie nie są wykonalne, konieczne może być zaakceptowanie ryzyka i przygotowanie planu awaryjnego. Koncentrowanie się wyłącznie na łagodzeniu może prowadzić do przeoczenia najodpowiedniejszej reakcji na określone ryzyko.

Ryzyko

Macierz ryzyka


5. Brak zarządzania ryzykiem z wyprzedzeniem i w sposób ciągły bez planu

Niektórzy kierownicy projektów borykają się z delegowaniem, często przejmując obowiązki, które należy przypisać członkom zespołu, a to jest kluczowe dla efektywności Zarządzanie ryzykiem. Niezbędne jest przypisanie odpowiedzialności za każde ryzyko odpowiednim członkom zespołu w oparciu o ich umiejętności, a nie centralizowanie odpowiedzialności. Każdy właściciel ryzyka jest wówczas zobowiązany do wykonania planu reagowania, ciągłego monitorowania ryzyka i regularnego dostarczania aktualizacji statusu. Takie podejście nie tylko zwiększa odpowiedzialność, ale także zwiększa skuteczność planu reagowania.

Niestety wielu liderów projektów traktuje zarządzanie ryzykiem jako zadanie jednorazowe na etapie planowania, ograniczając się do wypełnienia rejestru ryzyk, a następnie go zaniedbując. Natomiast zarządzanie ryzykiem powinno polegać na: proces ciągły, zintegrowane z każdym spotkaniem projektowym, podczas którego właściciele ryzyka składają sprawozdanie ze swoich działań i zajmują się wszelkimi nowymi potencjalnymi ryzykami lub czynnikami wyzwalającymi, zapewniając ciągłość zarządzania ryzykiem przez cały cykl życia projektu.


Easy Project pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ryzykiem

Aby dać Państwu pełny obraz, wspominamy także o innych kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem, m.in. niedostosowaniu strategii ryzyka do celów biznesowych, ignorowaniu czynnika ludzkiego, pomijaniu pojawiających się i powiązanych ze sobą ryzyk, opieraniu się na nieaktualnych lub niedokładnych danych oraz braku uczenia się na błędach . Skuteczne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem wymaga dostosowania strategii ryzyka do celów biznesowych, uwzględnienia czynnika ludzkiego, bycia świadomym nowych zagrożeń, zapewnienia dokładności danych i ciągłego uczenia się na błędach z przeszłości w celu udoskonalenia praktyk zarządzania ryzykiem.

Każdy udany projekt opiera się w dużej mierze na solidnej strategii zarządzania ryzykiem, ale zaskakująco łatwo jest popełnić błąd w tym obszarze. Na szczęście dzięki Easy Project nie jesteś sam. 

Nasz moduł zarządzania ryzykiem został zaprojektowany tak, aby idealnie dostosować się do konkretnych potrzeb Twojego projektu. Oferuje rejestry ryzyka, kompleksowe przeglądy, szczegółowe raporty, analizy jakościowe i ilościowe oraz konfigurowalne wskaźniki. Mając do dyspozycji te narzędzia, możesz skutecznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, aby zapewnić powodzenie projektu.

Zarejestruj się w Easy Project, narzędziu zapewniającym oprogramowanie do zarządzania ryzykiem projektu co daje Twojemu projektowi szansę na sukces.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest zarządzanie ryzykiem?
Jakie są korzyści z zarządzania ryzykiem?

Powiązane artykuły

Odczytano 5 minut
Najlepsze narzędzia do cyfrowego zarządzania projektami (część 2): jak zarządzać ryzykiem, finansami i ludźmi
Gratulacje! Jeśli przeczytałeś również naszą pierwszą część, to masz już za sobą połowę „przygotowania” do zarządzania Twoim projektem cyfrowym. W drugiej części bloga przyjrzymy się zagrożeniom, które czekają na Ciebie w zarządzaniu projektami tego typu i jak skutecznie je zaradzić za pomocą narzędzi w Easy Project. Od planowania, przez zarządzanie ryzykiem, po sztukę efektywnej komunikacji.
Czytaj więcej
Odczytano 5 minut
Ryzyka się różnią — różne pułapki w zarządzaniu projektami: kilka wskazówek dotyczących łatwiejszego zarządzania ryzykiem dzięki skutecznej dystrybucji ryzyka

Jak – zwłaszcza w 2021 roku – nie zgubić się w jednej z wielu pułapek, które czekają na Twój projekt? Rozwiązaniem jest: priorytetyzuj ryzyko dzięki dokładnej identyfikacji i kategoryzacji.

Czytaj więcej

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji